بازار‌های دبی، مرکز خرید خاورمیانه

رفت و برگشت از ۴۷۶,۰۰۰ تومان

هتل از شبی ۱۳۰,۳۴۰ تومان

در دبی از صبح علی‌الطلوع تا نیمه‌شب می‌توان چرخید و ویترین‌ها را دید و خرید کرد؛ برای همین است که همیشه بیشترین مسافران را از بین عاشقان خرید دارد. به خاطر بازارها و مراکز خرید بزرگش، به دبی مرکز خرید خاور میانه می‌گویند.