رم را حرفه‌ای‌تر بگردید

رفت و برگشت از ۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان

هتل از شبی ۳۳۳,۸۶۷ تومان

خیابان‌های رم پر از کوچه‌های باریک است که به میدان‌های کوچک رمی (پیاتزا) منتهی می‌شود. بسیاری از آثار دیدنی رم در نزدیکی این خیابان‌ها قرار دارد. حواستان باشد هنگام قدم زدن و گشت و گذار در کوچه و خیابان‌های شهر سرتان را بالا بگیرید و نوک ساختمان‌ها و بالای کلیساها را نگاه کنید. همه جا پر است از مجسمه‌های زیبا، عجیب، و پر از قصه‌ی میکل آنژ، داوینچی، برنینی، آلگاردی و دیگر هنرمندان ایتالیایی. شاید در هیچ شهری در دنیا نتوان این حجم از مجسمه‌ها و آثار هنری که یک‌جا در رم وجود دارد را پیدا کرد. حضور آثار هنری و تاریخی در جای جای شهر و روح و اتمسفر خاص رم ترکیب کم‌نظیری بدست می‌دهد که در کمتر شهر اروپایی نظیر آن را می‌توان سراغ گرفت. اگر روزهای بیشتری در رم ماندید، این‌ جاهای دیدنی را هم حتما ببینید.