نکات سفر به رم

  • ایتالیا مثل اغلب کشور‌های پیشرفته، کشور امنی برای گردشگران است. نرخ جرم در این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی، پایین است. اگر مراقب باشید، احتمال مواجهه با خطر برای شما بسیار کم خواهد بود. در مراکز پر‌جمعیت و ترویستی بهتر است مراقب جیب‌برها باشید.
  • موقع پیاده‌روی در شب، مراقب باشید؛ بهتر است شب‌ها، تنها بیرون نروید.
  • در مواقع ضروری با ۱۱۳ (پلیس ایالتی)، ۱۱۲ (ژاندارمری)، ۱۱۷ (نیروی پلیس مالی)، ۱۱۵ (آتش نشانی)، ۱۱۸ (اورژانس)، ۱۵۱۵ (بخش جنگل بانی ایالتی)، ۱۵۳۰ (گارد ساحلی) و ۱۵۲۸ (گزارش ترافیک) تماس بگیرید.
  • بعد از خروج از رستوران یا یک مرکز تجاری، ممکن است پلیس مالی صورت‌حساب خرید را از شما بخواهد. این کار یک رویه متداول قانونی است؛ نگران نشوید.
با عضویت در خبرنامه زورق از تخفیف‌های ویژه، جشنواره‌های خرید، رویدادهای مهم دنیای سفر و گردشگری باخبر شوید.