پاریس را حرفه‌ای‌تر بگردید

رفت و برگشت از ۰ تومان

هتل از شبی ۵۸۳,۲۰۰ تومان

تعداد روزهای اندک، کفاف اعجاز پاریس را نمی‌دهد. اگر به اندازه کافی در پاریس می‌مانید، حتما با قطار سری به خارج شهر و به مجموعه کاخ‌های باشکوه و تاریخی ورسای بزنید. عصر هم به دیدارصادق هدایت، غلامحسین ساعدی، پروست، شوپن و بالزاک درقبرستان پرلاشز بروید. روز بعد، موزه‌ی ژرژ پمپیدو یا همان موزه‌ی ملی هنر مدرن و در نهایت موزه‌ اورسی،موزه‌ی نقاشی، را هم ببینید.