پاریس را حرفه‌ای‌تر بگردید

رفت و برگشت از ۸۳۵,۹۰۰ تومان

هتل از شبی ۱۸۲,۷۰۰ تومان

تعداد روزهای اندک، کفاف اعجاز پاریس را نمی‌دهد. اگر به اندازه کافی در پاریس می‌مانید، حتما با قطار سری به خارج شهر و به مجموعه کاخ‌های باشکوه و تاریخی ورسای بزنید. عصر هم به دیدارصادق هدایت، غلامحسین ساعدی، پروست، شوپن و بالزاک درقبرستان پرلاشز بروید. روز بعد، موزه‌ی ژرژ پمپیدو یا همان موزه‌ی ملی هنر مدرن و در نهایت موزه‌ اورسی،موزه‌ی نقاشی، را هم ببینید.